MENY

OM OSS
Vår hjemmehavn er selvsagt Risør, en sjarmerende liten by på sørøst-kysten av Norge. 
Risør er kjent for sin Trebåtfestival, Kammermusikkfesten, Villvinmarkedet og Bluegrassfestivalen.
I tre år arrangerte vi Risør Shantyfestival med gjester fra inn og utland, men p.g.a. pengemangel måtte vi dessverre legge festivalen på is.

Byen er også et populært feriested, spesielt om sommeren. Da yrer byen av liv og det er store og små båter overalt i den flotte skjærgården. En regner med at byens innbyggertall fordobles i sommermånedene.

Risør Shantykor ble stiftet i 1936 av sjøfolk som faktisk hadde jobbet ombord på seilskuter. De visste hvor viktige shantiene var for å få arbeidet gjort, og sang nok rimelig autentisk. Dagens kor består av 10 lystige sangere med forskjellig bakgrunn: sjøfolk, lærere, industriarbeidere o.s.v., men en ting har vi felles, nemlig sanggleden. 

Vi prøver å ta vare på tradisjonen, og en del av vårt rikholdige repertoir består av shantier uten finurlige arrangementer, men vi har også en god del flerstemt, både på norsk, engelsk og fransk, av og til med litt instrumentalt følge.
Kaptein Danielsen, et av medlemmene i det originale koret, sa da han på sine riktig gamle dager hørte oss synge: ”Dere syngæ reint for pent guttæ!”

ABOUT US
Our home harbour is of course Risør, a small picturesque town by the south-east coast of Norway .The town is famous for it’s Wooden Boat Festival, The Chambre Music Festival, Villvin Handycraft Market and The Bluegrass Festival.
For three years we organized The Risør Shantyfestival, but due to lack of money we regrettably had to put it down.

Risør is also a very popular resort place, especially during the summer months. Then it swarms with tourists, and small and big boats can be seen all over the skerries. During these few months the population more than doubles.

Risør Shantykor was first started in 1936, by sailors who had actually been working onboard the tallships. They knew how important the shanties were to get the work done, and we believe they sang reasonably autentic.

Today’s choire consists of 11 jolly singers with different backgrounds: sailors, teachers, industrial workers a.s.o., but we have one thing in common: the joy of singing!

We try to take care of the tradition, and a part of our rich repetoir consists of shanties sung the traditional way, but also arranged for 3-4 voices, some accompanied by guitar, spoons and other instruments, both in English, Norwegian and French.
Captain Danielsen, one of the members of the original choir, said when he in his very old days heard us sing: “You’re singin’ far too beautiful boys!”