Hva er en shanty?
Shantien er en arbeidssang som ble brukt om bord i seilskutene. Spesielt var det under arbeid som krevde at mannskapet måtte ”ta i” samtidig, og at dette måtte skje i takt, at shantiene ble brukt.

på dette kan være når man skulle heise ankeret, eller man skulle heise eller regulere de store og tunge seilene.

Det var tre hovedtyper av shanties: gangspillshanties, haleshanties og rykkeshanties, alle spesialisert for de forskjellige arbeids-oppgavene om bord.

Livet om bord var tøft og slitsomt, i hvert fall for mannskapet. Vaktene var fire timer på, fire timer av, dag etter dag, uke etter uke og i all slags vær.

Det var kanskje ikke så rart at gutta lengtet etter den neste havna, den neste drinken, den neste jenta…..

Det er kanskje grunnen til at så mange av tekstene handler om nettopp dette?

MENY

BILDEGALLERI
PHOTOGALLERY

Staubø 2012
Brevik 2012
Løgstør 2011
Kragerø 2011
Trebåtfestivalen 2011
Liverpool 2011
Løgstør 2010
Søndeled 2010
Trebåtfestivalen 2010
Hull 2010
Gdansk 2010
Trebåtfestivalen 2009
Hull 2008
Trebåtfestivalen 2008
Hull 2007
Vennesla 2007
Staubø 2007
Trebåtfestivalen 2007
Krakow 2007
Hull 2006
Trebåtfestivalen 2006
Staubø.2005
Hull 2005
Trebåtfestivalen 2005
Portsmouth 2005
Hull 2004
Trebåtfestivalen 2004
Staubø 2004
Langesund 2005
Langesund 2004
Hull 2003
Staubø 2003
Langesund 2003
Krakow 2000


What is a shanty?
Shanties are working songs used on board the sailing-ships.
The songs were mostly used when the crew had to work together, in the same rythm.

Examples of this kind of work could be weighing the anchor, or hoisting or changing the large and heavy sails.

There were mainly three types of shanties:
capstans, halyards and shorthauls, all specialized for the different kinds of work.

Life on board was tough and strenuous, for the crew anyway.
The watches were four hours on and four hours off, day after day, week after week, and in all kinds of weather.

No wonder the boys were longing for the next harbour, the next drink, the next girl……

Maybe that’s the reason why so many of the lyrics are just about these things?

Bildegalleri fra vår siste
CD-innspilling